Umowy handlowe

Ważnym elementem oferty jest pomoc w sporządzaniu kontraktów i umów zawieranych w obrocie gospodarczym tak, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy naszego Klienta i  minimalizować ryzyko ewentualnych sporów sądowych.

Opiniujemy umowy i wspieramy Klientów na wszelkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy.

 

Prawo pracy

Nasza oferta skierowana jest do pracodawców tak w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Sporządzamy umowy z zakresu prawa pracy, kontrakty menedżerskie, regulaminy, doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy oraz w zakresie zwolnień grupowych.

 

Tworzenie, obsługa spółek i przekształcenia

Pomagamy przy tworzeniu spółek oraz ich rejestracji.

Doradzamy w bieżącym funkcjonowaniu spółek (przygotowywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmiany umów, statutów itp.).

Ponadto doradzamy naszym Klientom przy fuzjach i przejęciach, wszelkiego rodzaju przekształceniach, nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz w procesie likwidacji spółek.

6 marca 2017
Przedsiębiorca zagraniczny ma możliwość zamknięcia utworzonego przez siebie w Polsce oddziału bez konieczności przeprowadzania sformalizowanej procedury likwidacyjnej. Przed wejściem w życie nowelizacji art. 92 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDGU), tj. do 31.12.2011 r., istniał w orzecznictwie przeważający pogląd, że art. 92 SDGU nie stosuje do dobrowolnej likwidacji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, mającego siedzibę w kraju […]


Udzielamy porad i sporządzamy opinie w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, ochrony konkurencji, ochrony baz danych. Sporządzamy umowy dotyczące autorskich praw majątkowych, a także różnego rodzaju umowy licencyjne.


Sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości,  przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, a w razie takiej potrzeby prowadzimy postępowania sądowe i administracyjne mające na celu jego uregulowanie.

Doradzamy w zakresie spraw związanych ze służebnością przesyłu.


Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

W ramach działalności windykacyjnej prowadzimy w imieniu Klientów także postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Naszym Klientom zapewniamy reprezentację przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji.


Świadczymy usługi prawnicze dla klientów indywidualnych we wszelkich sprawach majątkowych, w szczególności dotyczących podziału majątku, nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników majątkowych. Prowadzimy również sprawy o zapłatę oraz egzekwowanie należności pieniężnych.

Dla naszych Klientów dochodzimy roszczeń odszkodowawczych jak również zadośćuczynienia, co dotyczy przede wszystkim szkód komunikacyjnych, rzeczowych oraz osobowych.

6 marca 2017
Podczas likwidacji szkód z tytułu wypadków transgranicznych, ubezpieczyciele często ustalają odszkodowanie stosując przepisy prawa niewłaściwego państwa. Przyczyną takiego postępowania likwidatorów szkód może być dążenie do zastosowania mniej korzystnych dla poszkodowanego zasad i w konsekwencji tego zaniżenie odszkodowania należnego poszkodowanemu, albo brak odpowiedniej wiedzy danego likwidatora. Jako przykład komunikacyjnego wypadku transgranicznego można wskazać sytuację, w której […]
28 września 2015
Rolnik, który dostał płatności obszarowe do powierzchni gruntu, który na dzień 30 czerwca 2003 r. nie był utrzymany w dobrej kulturze rolnej (...)
14 sierpnia 2015
Rozliczenie szkody z odchodzącym pracownikiem bez problemu

Świadczymy usługi prawnicze dla zagranicznych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych będących obcokrajowcami w sprawach transgranicznych oraz na terenie Polski.

Równocześnie doradzamy krajowym przedsiębiorcom oraz polskim klientom indywidualnym w postępowaniach zagranicznych.

6 października 2016
List przewozowy to podstawowy dokument w międzynarodowym przewozie drogowym towarów. Podpisy na liście przewozowym mogą być zastąpione przez stempel podpisu lub wydrukowany podpis, ale czy będzie to w takim przypadku pełnoprawny dokument?
14 lutego 2015
Das Bußgeldverfahren und der Verkehrsunfall in Polen (1)