O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Perzanowskiego została założona w 2001 r. Od tego czasu Kancelaria, nabywając kolejne kompetencje oraz doświadczenia, dynamicznie się rozwija, oferując bezpośredni kontakt z działającymi w niej radcami prawnymi oraz aplikantami radcowskimi i nowoczesny sposób świadczenia pomocy prawnej. Świadczymy pomoc prawną dla klientów nie tylko z regionu zielonogórskiego, ale także z całej Polski oraz z zagranicy, w tym przeważnie z Niemiec. Nasza specjalizacja to obsługa przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach prawa związanych z ich działalnością, w szczególności przedsiębiorców transportowych, budowlanych, transgranicznych oraz związanych z windykacją należności, a także innych zainteresowanych kompleksową pomocą prawną.

Dariusz Perzanowski

Dariusz Perzanowski

Radca prawny LL.M.
perzanowski@kancelaria-info.pl

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Filolog germański i tłumacz przysięgły j. niemieckiego. W czasie studiów stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera oraz Fundacji Bosch.

Po ukończonej aplikacji radcowskiej w 2001r. otworzył Kancelarię Radcy Prawnego, z którą przez lata pracy w doborowym zespole nabywa nowe doświadczenia i umiejętności.

Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze przedsiębiorców polskich jak i zagranicznych, w tym głównie z krajów niemieckojęzycznych. Interesuje się szczególnie prawem gospodarczym, prawem transportowym, budowlanym, prawem spółek oraz prawem upadłościowym.

Jest wieloletnim radcą prawnym świadczącym pomoc prawną dla członków ADAC w zakresie dochodzenia odszkodowań powstałych w związku z wypadkami drogowymi.
Jego działalność społeczna to m.in. wieloletni zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz następnie sędzia Sądu Dyscyplinarnego i Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, członek Rady OIRP w Zielonej Górze, czy sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Polskim Związku Łowieckim Okręgu Zielona Góra.

Poza językiem niemieckim i hiszpańskim włada także językiem angielskim oraz w sposób komunikatywny językiem włoskim i rosyjskim.

Przemysław Kilian

Radca prawny LL.M.
kilian@kancelaria-info.pl

Radca prawny. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz niemiecko-polskich studiów prawniczych Master of German and Polish Law (LL.M.) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim prawem spółek handlowych, prawem cywilnym i obsługą klientów niemieckojęzycznych.

Obecnie bierze udział w działalności społecznej jako członek Komisji ds. Współpracy Zagranicznej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Biegle włada językiem niemieckim, w tym fachowym językiem prawniczym.

 

Weronika Wojtachnio

Weronika Wojtachnio

aplikantka radcowska
wojtachnio@kancelaria-info.pl

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie studiów uzyskała stypendium Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce, a swoją pracę magisterską poświęciła tematyce postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym. W 2021 r. zdała egzamin na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawych w Zielonej Górze. Zainteresowania zawodowe skupia głównie w kręgu prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

Renata Czapnik

Radca prawny
czapnik@kancelaria-info.pl

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku Bachelor i Master of German and Polish Law. W roku 2016 rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Swoje zainteresowania skupia na sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy.
W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz reprezentowaniu klientów kancelarii przed sądami powszechnymi. Włada biegle językiem niemieckim.
Radosław Zachwieja

Piotr Fliegner

Aplikant radcowski
fliegner@kancelaria-info.pl

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017r. zdał egzamin na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Uczestnik wielu kursów i szkoleń dotyczących prawnych aspektów ruchu drogowego. Dzięki wieloletniej pracy w organach kontroli ruchu drogowego dysponuje fachową wiedzą i nieprzeciętnym doświadczeniem w prawie. 

W jego zainteresowaniach leżą głównie zagadnienia prawa cywilnego związane z tematyką odszkodowawczą, w tym odszkodowań komunikacyjnych, a także odpowiedzialności prawnokarnej.

 

Kornelia Traczyk

Asystent radcy prawnego
ktraczyk@kancelaria-info.pl

Młoda i dynamiczna osoba z wykształceniem prawniczym. Dzięki swojemu twórczemu działaniu dostarcza wiele pomysłów w prowadzeniu i funkcjonowaniu kancelarii od strony administracyjnej. Chcąc pogłębiać swoją wiedzę na temat prawa, z dużym zaangażowaniem i ogromną starannością wykonuje swoje obowiązki na stanowisku asystenta radcy prawnego.
Łukasz Hałusko