samochód

1 posta

Nieuprawnione zatrzymanie naprawianego samochodu a roszczenia przysługujące właścicielowi pojazdu

Nieuprawnione zatrzymanie przez warsztat samochodowy oddanego do naprawy pojazdu po pierwsze tworzy po stronie właściciela pojazdu uprawnienia do formułowania żądań wynikających z tego faktu rodząc z tego tytułu konsekwencje prawnocywilne dla mechanika. Uprawnienia właściciela pojazdu w stosunku do mechanika przetrzymującego pojazd bez jego zgody wydają się jasne i klarowne, niemniej […]